PRIVACYVERKLARING

De National vzw hecht veel belang aan jouw privacy, en wil  eerbiedig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Dit doen we in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GPDR) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Over De National zelf kan u al heel veel te weten komen via onze website, zonder dat we uw gegevens vragen. Wel bewaart onze website cookies (zie artikels 8, 12 en 13 van het privacy-beleid van sitebuilder Wix.) In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd (zoals bij het inschrijven op de nieuwsbrief of het bestellen van een online-ticket voor een evenement uit ons programma) worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

 

Wij verzekeren u het volgende:

 

  1. uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren.
     

  2. u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Indien er onjuistheden zijn, hebt u zelf 
     

  3. U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren. 
     

  4. De National treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Schreef u zichzelf in op de nieuwsbrief van De National vzw, dan werden deze gegevens opgenomen in de contactlijst, enkel toegankelijk voor De National vzw. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de promotie van vertoningen en activiteiten De National vzw, en worden niet doorgegeven aan partners van De National vzw.

Wil je in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door De National, dan kan je je onderaan onze nieuwsbrieven steeds uitschrijven, of je voorkeuren aanpassen.